Kết Quả Mega Millions Mới Nhất ngày 17/11/2023: Jackpot Tiến Lên Mốc 289 Triệu Đô-la

Tấm vé may mắn trúng giải Jackpot của Xổ số Mega Millions vẫn chưa tìm thấy chủ trong phiên quay thưởng ngày 17/11/2023 (Giờ Hoa Kỳ). Giá trị Jackpot ước tính của xổ số Mega Millions tiếp tục tăng lên mốc 289 Triệu Đô-la Mỹ tương đương hơn 7225 Tỷ VNĐ.

Kết Quả Xổ Số Mega Millions

Cụ thể theo thông tin chính thức từ xổ số Mega Millions, phiên quay thưởng ngày 18/11/2023 vẫn chưa tìm ra người trúng giải Jackpot với các số 6, 12, 31, 33, 69 xuất hiện trên các bóng màu trắng và số 17 xuất hiện trên bóng màu vàng.

Mặc dù chưa tìm được chủ nhân may mắn trúng giải Jackpot, nhưng phiên quay thưởng đã ghi nhận có tới 577,537 tấm vé trúng thưởng các giải nhỏ hơn, có 3 tấm vé may mắn trúng được 5 bóng màu trắng với giá trị tiền thưởng cho mỗi giải trị giá 1,000,000 USD; Tổng tiền thưởng các giải nhỏ đạt giá trị lên đến 6.39 Triệu USD.

Bảng thống kê chi tiết các tấm vé trúng thưởng của xổ số Mega Millions trong phiên quay thưởng ngày 17/11/2023 (Giờ Hoa Kỳ):

Kết quả Số vé trúng thường Giải thưởng thường Số vé trúng Megaplier Giải thưởng Megaplier Tổng tiền trao thưởng
O O O O O | O 0 289,000,000 USD X X 0 USD
O O O O O 3 1,000,000 USD 0 3,000,000 USD 3,000,000 USD
O O O O | O 13 10,000 USD 2 30,000 USD 190,000 USD
O O O O 298 500 USD 75 1,500 USD 261,500 USD
O O O | O 765 200 USD 227 600 USD 289,200 USD
O O O 19,152 10 USD 5,474 30 USD 355,740 USD
O O | O 16,310 10 USD 4,711 30 USD 304,430 USD
O | O 123,212 4 USD 35,096 12 USD 914,000 USD
| O 289,815 2 USD 82,384 6 USD 1,073,934 USD

Kết Quả Xổ Số Mega Millions

Phiên quay thưởng kế tiếp của xổ số Mega Millions sẽ diễn ra vào ngày 21/11/2023 (Giờ Hoa Kỳ) với giải thưởng Jackpot độc đắc trị giá 289 Triệu Đô-la Mỹ tương đương hơn 7225 Tỷ VNĐ.

Bình Luận

bình luận