Kết Quả Mega Millions Mới Nhất ngày 19/01/2024: Jackpot Tiến Lên Mốc 262 Triệu Đô-la

Tấm vé may mắn trúng giải Jackpot của Xổ số Mega Millions vẫn chưa tìm thấy chủ trong phiên quay thưởng ngày 19/01/2024 (Giờ Hoa Kỳ). Giá trị Jackpot ước tính của xổ số Mega Millions tiếp tục tăng lên mốc 262 Triệu Đô-la Mỹ tương đương hơn 6550 Tỷ VNĐ.

Kết Quả Xổ Số Mega Millions

Cụ thể theo thông tin chính thức từ xổ số Mega Millions, phiên quay thưởng ngày 20/01/2024 vẫn chưa tìm ra người trúng giải Jackpot với các số 1, 9, 16, 17, 30 xuất hiện trên các bóng màu trắng và số 17 xuất hiện trên bóng màu vàng.

Mặc dù chưa tìm được chủ nhân may mắn trúng giải Jackpot, nhưng phiên quay thưởng đã ghi nhận có tới 613,254 tấm vé trúng thưởng các giải nhỏ hơn, có 1 tấm vé may mắn trúng được 5 bóng màu trắng với giá trị tiền thưởng cho mỗi giải trị giá 1,000,000 USD; Tổng tiền thưởng các giải nhỏ đạt giá trị lên đến 4.57 Triệu USD.

Bảng thống kê chi tiết các tấm vé trúng thưởng của xổ số Mega Millions trong phiên quay thưởng ngày 19/01/2024 (Giờ Hoa Kỳ):

Kết quả Số vé trúng thường Giải thưởng thường Số vé trúng Megaplier Giải thưởng Megaplier Tổng tiền trao thưởng
O O O O O | O 0 262,000,000 USD X X 0 USD
O O O O O 1 1,000,000 USD 0 2,000,000 USD 1,000,000 USD
O O O O | O 13 10,000 USD 9 20,000 USD 310,000 USD
O O O O 554 500 USD 160 1,000 USD 437,000 USD
O O O | O 1,065 200 USD 316 400 USD 339,400 USD
O O O 27,336 10 USD 8,141 20 USD 436,180 USD
O O | O 18,592 10 USD 5,396 20 USD 293,840 USD
O | O 131,562 4 USD 37,021 8 USD 822,416 USD
| O 301,125 2 USD 81,963 4 USD 930,102 USD

Kết Quả Xổ Số Mega Millions

Phiên quay thưởng kế tiếp của xổ số Mega Millions sẽ diễn ra vào ngày 23/01/2024 (Giờ Hoa Kỳ) với giải thưởng Jackpot độc đắc trị giá 262 Triệu Đô-la Mỹ tương đương hơn 6550 Tỷ VNĐ.

Bình Luận

bình luận