Kết Quả Mega Millions Mới Nhất ngày 16/01/2024: Jackpot Tiến Lên Mốc 236 Triệu Đô-la

Tấm vé may mắn trúng giải Jackpot của Xổ số Mega Millions vẫn chưa tìm thấy chủ trong phiên quay thưởng ngày 16/01/2024 (Giờ Hoa Kỳ). Giá trị Jackpot ước tính của xổ số Mega Millions tiếp tục tăng lên mốc 236 Triệu Đô-la Mỹ tương đương hơn 5900 Tỷ VNĐ.

Kết Quả Xổ Số Mega Millions

Cụ thể theo thông tin chính thức từ xổ số Mega Millions, phiên quay thưởng ngày 17/01/2024 vẫn chưa tìm ra người trúng giải Jackpot với các số 2, 10, 42, 49, 54 xuất hiện trên các bóng màu trắng và số 13 xuất hiện trên bóng màu vàng.

Mặc dù chưa tìm được chủ nhân may mắn trúng giải Jackpot, nhưng phiên quay thưởng đã ghi nhận có tới 625,995 tấm vé trúng thưởng các giải nhỏ hơn, có 3 tấm vé may mắn trúng được 5 bóng màu trắng với giá trị tiền thưởng cho mỗi giải trị giá 1,000,000 USD; Tổng tiền thưởng các giải nhỏ đạt giá trị lên đến 5.92 Triệu USD.

Bảng thống kê chi tiết các tấm vé trúng thưởng của xổ số Mega Millions trong phiên quay thưởng ngày 16/01/2024 (Giờ Hoa Kỳ):

Kết quả Số vé trúng thường Giải thưởng thường Số vé trúng Megaplier Giải thưởng Megaplier Tổng tiền trao thưởng
O O O O O | O 0 236,000,000 USD X X 0 USD
O O O O O 3 1,000,000 USD 0 2,000,000 USD 3,000,000 USD
O O O O | O 7 10,000 USD 3 20,000 USD 130,000 USD
O O O O 254 500 USD 61 1,000 USD 188,000 USD
O O O | O 786 200 USD 197 400 USD 236,000 USD
O O O 17,421 10 USD 4,607 20 USD 266,350 USD
O O | O 17,258 10 USD 4,692 20 USD 266,420 USD
O | O 133,812 4 USD 37,229 8 USD 833,080 USD
| O 320,971 2 USD 88,694 4 USD 996,718 USD

Kết Quả Xổ Số Mega Millions

Phiên quay thưởng kế tiếp của xổ số Mega Millions sẽ diễn ra vào ngày 19/01/2024 (Giờ Hoa Kỳ) với giải thưởng Jackpot độc đắc trị giá 236 Triệu Đô-la Mỹ tương đương hơn 5900 Tỷ VNĐ.

Bình Luận

bình luận