Kết Quả Mega Millions Mới Nhất ngày 17/05/2024: Jackpot Chinh Phục Mốc Khủng 421 Triệu USD

Tấm vé may mắn trúng giải Jackpot của Xổ số Mega Millions vẫn chưa tìm thấy chủ trong phiên quay thưởng ngày 17/05/2024 (Giờ Hoa Kỳ). Giá trị Jackpot ước tính của xổ số Mega Millions tiếp tục tăng lên mốc 421 Triệu Đô-la Mỹ tương đương hơn 10525 Tỷ VNĐ.

Kết Quả Xổ Số Mega Millions

Cụ thể theo thông tin chính thức từ xổ số Mega Millions, phiên quay thưởng ngày 18/05/2024 vẫn chưa tìm ra người trúng giải Jackpot với các số 8, 17, 40, 60, 70 xuất hiện trên các bóng màu trắng và số 3 xuất hiện trên bóng màu vàng.

Mặc dù chưa tìm được chủ nhân may mắn trúng giải Jackpot, nhưng phiên quay thưởng đã ghi nhận có tới 793,735 tấm vé trúng thưởng các giải nhỏ hơn, có 1 tấm vé may mắn trúng được 5 bóng màu trắng với giá trị tiền thưởng cho mỗi giải trị giá 1,000,000 USD; Tổng tiền thưởng các giải nhỏ đạt giá trị lên đến 4.77 Triệu USD.

Bảng thống kê chi tiết các tấm vé trúng thưởng của xổ số Mega Millions trong phiên quay thưởng ngày 17/05/2024 (Giờ Hoa Kỳ):

Kết quả Số vé trúng thường Giải thưởng thường Số vé trúng Megaplier Giải thưởng Megaplier Tổng tiền trao thưởng
O O O O O | O 0 421,000,000 USD X X 0 USD
O O O O O 1 1,000,000 USD 0 2,000,000 USD 1,000,000 USD
O O O O | O 16 10,000 USD 4 20,000 USD 240,000 USD
O O O O 344 500 USD 88 1,000 USD 260,000 USD
O O O | O 959 200 USD 257 400 USD 294,600 USD
O O O 23,089 10 USD 6,152 20 USD 353,930 USD
O O | O 21,311 10 USD 5,512 20 USD 323,350 USD
O | O 168,962 4 USD 45,266 8 USD 1,037,976 USD
| O 411,409 2 USD 110,365 4 USD 1,264,278 USD

Kết Quả Xổ Số Mega Millions

Phiên quay thưởng kế tiếp của xổ số Mega Millions sẽ diễn ra vào ngày 21/05/2024 (Giờ Hoa Kỳ) với giải thưởng Jackpot độc đắc trị giá 421 Triệu Đô-la Mỹ tương đương hơn 10525 Tỷ VNĐ.

Bình Luận

bình luận