Kết Quả Mega Millions Mới Nhất ngày 14/05/2024: Jackpot Tiến Lên Mốc 393 Triệu Đô-la

Tấm vé may mắn trúng giải Jackpot của Xổ số Mega Millions vẫn chưa tìm thấy chủ trong phiên quay thưởng ngày 14/05/2024 (Giờ Hoa Kỳ). Giá trị Jackpot ước tính của xổ số Mega Millions tiếp tục tăng lên mốc 393 Triệu Đô-la Mỹ tương đương hơn 9825 Tỷ VNĐ.

Kết Quả Xổ Số Mega Millions

Cụ thể theo thông tin chính thức từ xổ số Mega Millions, phiên quay thưởng ngày 15/05/2024 vẫn chưa tìm ra người trúng giải Jackpot với các số 13, 19, 43, 62, 64 xuất hiện trên các bóng màu trắng và số 6 xuất hiện trên bóng màu vàng.

Mặc dù chưa tìm được chủ nhân may mắn trúng giải Jackpot, nhưng phiên quay thưởng đã ghi nhận có tới 748,629 tấm vé trúng thưởng các giải nhỏ hơn, trong đó có 1 tấm vé may mắn trúng được 5 bóng màu trắng kết hợp tuỳ chọn Megaplier 3X và nhận được giải thưởng mỗi giải trị giá lên đến 3,000,000 USD, có 1 tấm vé may mắn trúng được 5 bóng màu trắng với giá trị tiền thưởng cho mỗi giải trị giá 1,000,000 USD; Tổng tiền thưởng các giải nhỏ đạt giá trị lên đến 8.13 Triệu USD.

Bảng thống kê chi tiết các tấm vé trúng thưởng của xổ số Mega Millions trong phiên quay thưởng ngày 14/05/2024 (Giờ Hoa Kỳ):

Kết quả Số vé trúng thường Giải thưởng thường Số vé trúng Megaplier Giải thưởng Megaplier Tổng tiền trao thưởng
O O O O O | O 0 393,000,000 USD X X 0 USD
O O O O O 1 1,000,000 USD 1 3,000,000 USD 4,000,000 USD
O O O O | O 17 10,000 USD 3 30,000 USD 260,000 USD
O O O O 345 500 USD 82 1,500 USD 295,500 USD
O O O | O 889 200 USD 240 600 USD 321,800 USD
O O O 21,906 10 USD 5,504 30 USD 384,180 USD
O O | O 19,793 10 USD 5,051 30 USD 349,460 USD
O | O 159,470 4 USD 40,482 12 USD 1,123,664 USD
| O 394,030 2 USD 100,815 6 USD 1,392,950 USD

Kết Quả Xổ Số Mega Millions

Phiên quay thưởng kế tiếp của xổ số Mega Millions sẽ diễn ra vào ngày 17/05/2024 (Giờ Hoa Kỳ) với giải thưởng Jackpot độc đắc trị giá 393 Triệu Đô-la Mỹ tương đương hơn 9825 Tỷ VNĐ.

Bình Luận

bình luận