Kết Quả Mega Millions Mới Nhất ngày 05/12/2023: Jackpot Tiến Lên Mốc 395 Triệu Đô-la

Tấm vé may mắn trúng giải Jackpot của Xổ số Mega Millions vẫn chưa tìm thấy chủ trong phiên quay thưởng ngày 05/12/2023 (Giờ Hoa Kỳ). Giá trị Jackpot ước tính của xổ số Mega Millions tiếp tục tăng lên mốc 395 Triệu Đô-la Mỹ tương đương hơn 9875 Tỷ VNĐ.

Kết Quả Xổ Số Mega Millions

Cụ thể theo thông tin chính thức từ xổ số Mega Millions, phiên quay thưởng ngày 06/12/2023 vẫn chưa tìm ra người trúng giải Jackpot với các số 18, 35, 40, 64, 67 xuất hiện trên các bóng màu trắng và số 18 xuất hiện trên bóng màu vàng.

Mặc dù chưa tìm được chủ nhân may mắn trúng giải Jackpot, nhưng phiên quay thưởng đã ghi nhận có tới 622,735 tấm vé trúng thưởng các giải nhỏ hơn, trong đó có 74 tấm vé may mắn trúng được 4 bóng màu trắng kết hợp tuỳ chọn Megaplier 4X và nhận được giải thưởng mỗi giải trị giá lên đến 40,000 USD, có 268 tấm vé may mắn trúng được 4 bóng màu trắng với giá trị tiền thưởng của mỗi giải là 10,000 USD. Phiên quay thưởng kỳ này không ghi nhận có tấm vé may mắn nào trúng được 5 bóng màu trắng. Tổng tiền thưởng các giải nhỏ đạt giá trị lên đến 4.21 Triệu USD.

Bảng thống kê chi tiết các tấm vé trúng thưởng của xổ số Mega Millions trong phiên quay thưởng ngày 05/12/2023 (Giờ Hoa Kỳ):

Kết quả Số vé trúng thường Giải thưởng thường Số vé trúng Megaplier Giải thưởng Megaplier Tổng tiền trao thưởng
O O O O O | O 0 395,000,000 USD X X 0 USD
O O O O O 0 1,000,000 USD 0 4,000,000 USD 0 USD
O O O O | O 15 10,000 USD 8 40,000 USD 470,000 USD
O O O O 268 500 USD 74 2,000 USD 282,000 USD
O O O | O 789 200 USD 216 800 USD 330,600 USD
O O O 17,817 10 USD 4,561 40 USD 360,610 USD
O O | O 16,020 10 USD 4,387 40 USD 335,680 USD
O | O 128,891 4 USD 34,900 16 USD 1,073,964 USD
| O 327,053 2 USD 87,736 8 USD 1,355,994 USD

Kết Quả Xổ Số Mega Millions

Phiên quay thưởng kế tiếp của xổ số Mega Millions sẽ diễn ra vào ngày 08/12/2023 (Giờ Hoa Kỳ) với giải thưởng Jackpot độc đắc trị giá 395 Triệu Đô-la Mỹ tương đương hơn 9875 Tỷ VNĐ.

Bình Luận

bình luận