Kết Quả Mega Millions Mới Nhất ngày 01/12/2023: Jackpot Tiến Lên Mốc 377 Triệu Đô-la

Tấm vé may mắn trúng giải Jackpot của Xổ số Mega Millions vẫn chưa tìm thấy chủ trong phiên quay thưởng ngày 01/12/2023 (Giờ Hoa Kỳ). Giá trị Jackpot ước tính của xổ số Mega Millions tiếp tục tăng lên mốc 377 Triệu Đô-la Mỹ tương đương hơn 9425 Tỷ VNĐ.

Kết Quả Xổ Số Mega Millions

Cụ thể theo thông tin chính thức từ xổ số Mega Millions, phiên quay thưởng ngày 02/12/2023 vẫn chưa tìm ra người trúng giải Jackpot với các số 12, 47, 49, 52, 65 xuất hiện trên các bóng màu trắng và số 12 xuất hiện trên bóng màu vàng.

Mặc dù chưa tìm được chủ nhân may mắn trúng giải Jackpot, nhưng phiên quay thưởng đã ghi nhận có tới 669,036 tấm vé trúng thưởng các giải nhỏ hơn, có 3 tấm vé may mắn trúng được 5 bóng màu trắng với giá trị tiền thưởng cho mỗi giải trị giá 1,000,000 USD; Tổng tiền thưởng các giải nhỏ đạt giá trị lên đến 7.22 Triệu USD.

Bảng thống kê chi tiết các tấm vé trúng thưởng của xổ số Mega Millions trong phiên quay thưởng ngày 01/12/2023 (Giờ Hoa Kỳ):

Kết quả Số vé trúng thường Giải thưởng thường Số vé trúng Megaplier Giải thưởng Megaplier Tổng tiền trao thưởng
O O O O O | O 0 377,000,000 USD X X 0 USD
O O O O O 3 1,000,000 USD 0 4,000,000 USD 3,000,000 USD
O O O O | O 11 10,000 USD 3 40,000 USD 230,000 USD
O O O O 259 500 USD 77 2,000 USD 283,500 USD
O O O | O 781 200 USD 222 800 USD 333,800 USD
O O O 18,614 10 USD 4,803 40 USD 378,260 USD
O O | O 17,617 10 USD 4,762 40 USD 366,650 USD
O | O 139,858 4 USD 38,409 16 USD 1,173,976 USD
| O 348,999 2 USD 94,618 8 USD 1,454,942 USD

Kết Quả Xổ Số Mega Millions

Phiên quay thưởng kế tiếp của xổ số Mega Millions sẽ diễn ra vào ngày 05/12/2023 (Giờ Hoa Kỳ) với giải thưởng Jackpot độc đắc trị giá 377 Triệu Đô-la Mỹ tương đương hơn 9425 Tỷ VNĐ.

Bình Luận

bình luận