Kết Quả Xổ Số Mega Millions Mới Nhất ngày 29/03/2024: Jackpot Tăng Lên Mốc 36 Triệu USD

Tấm vé may mắn trúng giải Jackpot của Xổ số Mega Millions vẫn chưa tìm thấy chủ trong phiên quay thưởng ngày 29/03/2024 (Giờ Hoa Kỳ). Giá trị Jackpot ước tính của xổ số Mega Millions tiếp tục tăng lên mốc 36 Triệu Đô-la Mỹ tương đương hơn 900 Tỷ VNĐ.

Kết Quả Xổ Số Mega Millions

Cụ thể theo thông tin chính thức từ xổ số Mega Millions, phiên quay thưởng ngày 30/03/2024 vẫn chưa tìm ra người trúng giải Jackpot với các số 11, 30, 33, 38, 60 xuất hiện trên các bóng màu trắng và số 16 xuất hiện trên bóng màu vàng.

Mặc dù chưa tìm được chủ nhân may mắn trúng giải Jackpot, nhưng phiên quay thưởng đã ghi nhận có tới 547,926 tấm vé trúng thưởng các giải nhỏ hơn, có 1 tấm vé may mắn trúng được 5 bóng màu trắng với giá trị tiền thưởng cho mỗi giải trị giá 1,000,000 USD; Tổng tiền thưởng các giải nhỏ đạt giá trị lên đến 4.69 Triệu USD.

Bảng thống kê chi tiết các tấm vé trúng thưởng của xổ số Mega Millions trong phiên quay thưởng ngày 29/03/2024 (Giờ Hoa Kỳ):

Kết quả Số vé trúng thường Giải thưởng thường Số vé trúng Megaplier Giải thưởng Megaplier Tổng tiền trao thưởng
O O O O O | O 0 36,000,000 USD X X 0 USD
O O O O O 1 1,000,000 USD 0 4,000,000 USD 1,000,000 USD
O O O O | O 14 10,000 USD 2 40,000 USD 220,000 USD
O O O O 248 500 USD 76 2,000 USD 276,000 USD
O O O | O 691 200 USD 192 800 USD 291,800 USD
O O O 18,195 10 USD 5,410 40 USD 398,350 USD
O O | O 14,681 10 USD 4,301 40 USD 318,850 USD
O | O 114,452 4 USD 33,376 16 USD 991,824 USD
| O 276,697 2 USD 79,590 8 USD 1,190,114 USD

Kết Quả Xổ Số Mega Millions

Phiên quay thưởng kế tiếp của xổ số Mega Millions sẽ diễn ra vào ngày 02/04/2024 (Giờ Hoa Kỳ) với giải thưởng Jackpot độc đắc trị giá 36 Triệu Đô-la Mỹ tương đương hơn 900 Tỷ VNĐ.

Bình Luận

bình luận