Kết Quả Xổ Số Mega Millions Mới Nhất ngày 25/04/2023: Jackpot Tăng Lên Mốc 38 Triệu USD

Tấm vé may mắn trúng giải Jackpot của Xổ số Mega Millions vẫn chưa tìm thấy chủ trong phiên quay thưởng ngày 25/04/2023 (Giờ Hoa Kỳ). Giá trị Jackpot ước tính của xổ số Mega Millions tiếp tục tăng lên mốc 38 Triệu Đô-la Mỹ tương đương hơn 950 Tỷ VNĐ.

Kết Quả Xổ Số Mega Millions

Cụ thể theo thông tin chính thức từ xổ số Mega Millions, phiên quay thưởng ngày 26/04/2023 vẫn chưa tìm ra người trúng giải Jackpot với các số 8, 29, 46, 47, 48 xuất hiện trên các bóng màu trắng và số 12 xuất hiện trên bóng màu vàng.

Mặc dù chưa tìm được chủ nhân may mắn trúng giải Jackpot, nhưng phiên quay thưởng đã ghi nhận có tới 388,616 tấm vé trúng thưởng các giải nhỏ hơn, có 1 tấm vé may mắn trúng được 5 bóng màu trắng với giá trị tiền thưởng cho mỗi giải trị giá 1,000,000 USD; Tổng tiền thưởng các giải nhỏ đạt giá trị lên đến 2.87 Triệu USD.

Bảng thống kê chi tiết các tấm vé trúng thưởng của xổ số Mega Millions trong phiên quay thưởng ngày 25/04/2023 (Giờ Hoa Kỳ):

Kết quả Số vé trúng thường Giải thưởng thường Số vé trúng Megaplier Giải thưởng Megaplier Tổng tiền trao thưởng
O O O O O | O 0 38,000,000 USD X X 0 USD
O O O O O 1 1,000,000 USD 0 2,000,000 USD 1,000,000 USD
O O O O | O 4 10,000 USD 2 20,000 USD 80,000 USD
O O O O 193 500 USD 55 1,000 USD 151,500 USD
O O O | O 489 200 USD 131 400 USD 150,200 USD
O O O 11,036 10 USD 3,280 20 USD 175,960 USD
O O | O 10,342 10 USD 3,013 20 USD 163,680 USD
O | O 81,773 4 USD 24,119 8 USD 520,044 USD
| O 196,060 2 USD 58,118 4 USD 624,592 USD

Kết Quả Xổ Số Mega Millions

Phiên quay thưởng kế tiếp của xổ số Mega Millions sẽ diễn ra vào ngày 28/04/2023 (Giờ Hoa Kỳ) với giải thưởng Jackpot độc đắc trị giá 38 Triệu Đô-la Mỹ tương đương hơn 950 Tỷ VNĐ.

Bình Luận

bình luận