Kết Quả Xổ Số Mega Millions Mới Nhất ngày 19/05/2023: Jackpot Tăng Lên Mốc 150 Triệu USD

Tấm vé may mắn trúng giải Jackpot của Xổ số Mega Millions vẫn chưa tìm thấy chủ trong phiên quay thưởng ngày 19/05/2023 (Giờ Hoa Kỳ). Giá trị Jackpot ước tính của xổ số Mega Millions tiếp tục tăng lên mốc 150 Triệu Đô-la Mỹ tương đương hơn 3750 Tỷ VNĐ.

Kết Quả Xổ Số Mega Millions

Cụ thể theo thông tin chính thức từ xổ số Mega Millions, phiên quay thưởng ngày 20/05/2023 vẫn chưa tìm ra người trúng giải Jackpot với các số 5, 11, 41, 44, 55 xuất hiện trên các bóng màu trắng và số 14 xuất hiện trên bóng màu vàng.

Mặc dù chưa tìm được chủ nhân may mắn trúng giải Jackpot, nhưng phiên quay thưởng đã ghi nhận có tới 477,389 tấm vé trúng thưởng các giải nhỏ hơn, trong đó có 97 tấm vé may mắn trúng được 4 bóng màu trắng kết hợp tuỳ chọn Megaplier 2X và nhận được giải thưởng mỗi giải trị giá lên đến 20,000 USD, có 322 tấm vé may mắn trúng được 4 bóng màu trắng với giá trị tiền thưởng của mỗi giải là 10,000 USD. Phiên quay thưởng kỳ này không ghi nhận có tấm vé may mắn nào trúng được 5 bóng màu trắng. Tổng tiền thưởng các giải nhỏ đạt giá trị lên đến 2.48 Triệu USD.

Bảng thống kê chi tiết các tấm vé trúng thưởng của xổ số Mega Millions trong phiên quay thưởng ngày 19/05/2023 (Giờ Hoa Kỳ):

Kết quả Số vé trúng thường Giải thưởng thường Số vé trúng Megaplier Giải thưởng Megaplier Tổng tiền trao thưởng
O O O O O | O 0 150,000,000 USD X X 0 USD
O O O O O 0 1,000,000 USD 0 2,000,000 USD 0 USD
O O O O | O 15 10,000 USD 1 20,000 USD 170,000 USD
O O O O 322 500 USD 97 1,000 USD 258,000 USD
O O O | O 650 200 USD 192 400 USD 206,800 USD
O O O 15,986 10 USD 4,638 20 USD 252,620 USD
O O | O 13,452 10 USD 3,758 20 USD 209,680 USD
O | O 101,298 4 USD 28,631 8 USD 634,240 USD
| O 240,499 2 USD 67,850 4 USD 752,398 USD

Kết Quả Xổ Số Mega Millions

Phiên quay thưởng kế tiếp của xổ số Mega Millions sẽ diễn ra vào ngày 23/05/2023 (Giờ Hoa Kỳ) với giải thưởng Jackpot độc đắc trị giá 150 Triệu Đô-la Mỹ tương đương hơn 3750 Tỷ VNĐ.

Bình Luận

bình luận