Kết Quả Xổ Số Mega Millions Mới Nhất ngày 18/04/2023: Jackpot Tăng Lên Mốc 20 Triệu USD

Tấm vé may mắn trúng giải Jackpot của Xổ số Mega Millions vẫn chưa tìm thấy chủ trong phiên quay thưởng ngày 18/04/2023 (Giờ Hoa Kỳ). Giá trị Jackpot ước tính của xổ số Mega Millions tiếp tục tăng lên mốc 20 Triệu Đô-la Mỹ tương đương hơn 500 Tỷ VNĐ.

Kết Quả Xổ Số Mega Millions

Cụ thể theo thông tin chính thức từ xổ số Mega Millions, phiên quay thưởng ngày 19/04/2023 vẫn chưa tìm ra người trúng giải Jackpot với các số 7, 9, 15, 19, 25 xuất hiện trên các bóng màu trắng và số 4 xuất hiện trên bóng màu vàng.

Mặc dù chưa tìm được chủ nhân may mắn trúng giải Jackpot, nhưng phiên quay thưởng đã ghi nhận có tới 421,394 tấm vé trúng thưởng các giải nhỏ hơn, có 4 tấm vé may mắn trúng được 5 bóng màu trắng với giá trị tiền thưởng cho mỗi giải trị giá 1,000,000 USD; Tổng tiền thưởng các giải nhỏ đạt giá trị lên đến 6.95 Triệu USD.

Bảng thống kê chi tiết các tấm vé trúng thưởng của xổ số Mega Millions trong phiên quay thưởng ngày 18/04/2023 (Giờ Hoa Kỳ):

Kết quả Số vé trúng thường Giải thưởng thường Số vé trúng Megaplier Giải thưởng Megaplier Tổng tiền trao thưởng
O O O O O | O 1 20,000,000 USD X X 0 USD
O O O O O 4 1,000,000 USD 0 2,000,000 USD 4,000,000 USD
O O O O | O 20 10,000 USD 7 20,000 USD 340,000 USD
O O O O 522 500 USD 174 1,000 USD 435,000 USD
O O O | O 1,112 200 USD 330 400 USD 354,400 USD
O O O 22,619 10 USD 7,276 20 USD 371,710 USD
O O | O 15,550 10 USD 4,783 20 USD 251,160 USD
O | O 92,182 4 USD 27,362 8 USD 587,624 USD
| O 193,237 2 USD 56,215 4 USD 611,334 USD

Kết Quả Xổ Số Mega Millions

Phiên quay thưởng kế tiếp của xổ số Mega Millions sẽ diễn ra vào ngày 21/04/2023 (Giờ Hoa Kỳ) với giải thưởng Jackpot độc đắc trị giá 20 Triệu Đô-la Mỹ tương đương hơn 500 Tỷ VNĐ.

Bình Luận

bình luận