Kết Quả Xổ Số Mega Millions Mới Nhất ngày 12/12/2023: Jackpot Tăng Lên Mốc 28 Triệu USD

Tấm vé may mắn trúng giải Jackpot của Xổ số Mega Millions vẫn chưa tìm thấy chủ trong phiên quay thưởng ngày 12/12/2023 (Giờ Hoa Kỳ). Giá trị Jackpot ước tính của xổ số Mega Millions tiếp tục tăng lên mốc 28 Triệu Đô-la Mỹ tương đương hơn 700 Tỷ VNĐ.

Kết Quả Xổ Số Mega Millions

Cụ thể theo thông tin chính thức từ xổ số Mega Millions, phiên quay thưởng ngày 13/12/2023 vẫn chưa tìm ra người trúng giải Jackpot với các số 8, 23, 44, 45, 53 xuất hiện trên các bóng màu trắng và số 3 xuất hiện trên bóng màu vàng.

Mặc dù chưa tìm được chủ nhân may mắn trúng giải Jackpot, nhưng phiên quay thưởng đã ghi nhận có tới 396,808 tấm vé trúng thưởng các giải nhỏ hơn, có 1 tấm vé may mắn trúng được 5 bóng màu trắng với giá trị tiền thưởng cho mỗi giải trị giá 1,000,000 USD; Tổng tiền thưởng các giải nhỏ đạt giá trị lên đến 3.83 Triệu USD.

Bảng thống kê chi tiết các tấm vé trúng thưởng của xổ số Mega Millions trong phiên quay thưởng ngày 12/12/2023 (Giờ Hoa Kỳ):

Kết quả Số vé trúng thường Giải thưởng thường Số vé trúng Megaplier Giải thưởng Megaplier Tổng tiền trao thưởng
O O O O O | O 0 28,000,000 USD X X 0 USD
O O O O O 1 1,000,000 USD 0 4,000,000 USD 1,000,000 USD
O O O O | O 11 10,000 USD 6 40,000 USD 350,000 USD
O O O O 163 500 USD 42 2,000 USD 165,500 USD
O O O | O 482 200 USD 152 800 USD 218,000 USD
O O O 11,540 10 USD 3,380 40 USD 250,600 USD
O O | O 10,706 10 USD 3,169 40 USD 233,820 USD
O | O 83,698 4 USD 25,001 16 USD 734,808 USD
| O 199,100 2 USD 59,357 8 USD 873,056 USD

Kết Quả Xổ Số Mega Millions

Phiên quay thưởng kế tiếp của xổ số Mega Millions sẽ diễn ra vào ngày 15/12/2023 (Giờ Hoa Kỳ) với giải thưởng Jackpot độc đắc trị giá 28 Triệu Đô-la Mỹ tương đương hơn 700 Tỷ VNĐ.

Bình Luận

bình luận