Kết Quả Xổ Số Mega Millions Mới Nhất ngày 12/09/2023: Jackpot Tăng Lên Mốc 162 Triệu USD

Tấm vé may mắn trúng giải Jackpot của Xổ số Mega Millions vẫn chưa tìm thấy chủ trong phiên quay thưởng ngày 12/09/2023 (Giờ Hoa Kỳ). Giá trị Jackpot ước tính của xổ số Mega Millions tiếp tục tăng lên mốc 162 Triệu Đô-la Mỹ tương đương hơn 4050 Tỷ VNĐ.

Kết Quả Xổ Số Mega Millions

Cụ thể theo thông tin chính thức từ xổ số Mega Millions, phiên quay thưởng ngày 13/09/2023 vẫn chưa tìm ra người trúng giải Jackpot với các số 2, 14, 21, 42, 67 xuất hiện trên các bóng màu trắng và số 18 xuất hiện trên bóng màu vàng.

Mặc dù chưa tìm được chủ nhân may mắn trúng giải Jackpot, nhưng phiên quay thưởng đã ghi nhận có tới 492,894 tấm vé trúng thưởng các giải nhỏ hơn, có 1 tấm vé may mắn trúng được 5 bóng màu trắng với giá trị tiền thưởng cho mỗi giải trị giá 1,000,000 USD; Tổng tiền thưởng các giải nhỏ đạt giá trị lên đến 4.83 Triệu USD.

Bảng thống kê chi tiết các tấm vé trúng thưởng của xổ số Mega Millions trong phiên quay thưởng ngày 12/09/2023 (Giờ Hoa Kỳ):

Kết quả Số vé trúng thường Giải thưởng thường Số vé trúng Megaplier Giải thưởng Megaplier Tổng tiền trao thưởng
O O O O O | O 0 162,000,000 USD X X 0 USD
O O O O O 1 1,000,000 USD 0 5,000,000 USD 1,000,000 USD
O O O O | O 9 10,000 USD 4 50,000 USD 290,000 USD
O O O O 245 500 USD 59 2,500 USD 270,000 USD
O O O | O 664 200 USD 199 1,000 USD 331,800 USD
O O O 16,094 10 USD 4,536 50 USD 387,740 USD
O O | O 13,293 10 USD 3,749 50 USD 320,380 USD
O | O 102,603 4 USD 29,888 20 USD 1,008,172 USD
| O 248,938 2 USD 72,612 10 USD 1,223,996 USD

Kết Quả Xổ Số Mega Millions

Phiên quay thưởng kế tiếp của xổ số Mega Millions sẽ diễn ra vào ngày 15/09/2023 (Giờ Hoa Kỳ) với giải thưởng Jackpot độc đắc trị giá 162 Triệu Đô-la Mỹ tương đương hơn 4050 Tỷ VNĐ.

Bình Luận

bình luận