Kết Quả Xổ Số Mega Millions Mới Nhất ngày 11/08/2023: Jackpot Tăng Lên Mốc 36 Triệu USD

Tấm vé may mắn trúng giải Jackpot của Xổ số Mega Millions vẫn chưa tìm thấy chủ trong phiên quay thưởng ngày 11/08/2023 (Giờ Hoa Kỳ). Giá trị Jackpot ước tính của xổ số Mega Millions tiếp tục tăng lên mốc 36 Triệu Đô-la Mỹ tương đương hơn 900 Tỷ VNĐ.

Kết Quả Xổ Số Mega Millions

Cụ thể theo thông tin chính thức từ xổ số Mega Millions, phiên quay thưởng ngày 12/08/2023 vẫn chưa tìm ra người trúng giải Jackpot với các số 8, 9, 18, 35, 41 xuất hiện trên các bóng màu trắng và số 18 xuất hiện trên bóng màu vàng.

Mặc dù chưa tìm được chủ nhân may mắn trúng giải Jackpot, nhưng phiên quay thưởng đã ghi nhận có tới 550,022 tấm vé trúng thưởng các giải nhỏ hơn, có 1 tấm vé may mắn trúng được 5 bóng màu trắng với giá trị tiền thưởng cho mỗi giải trị giá 1,000,000 USD; Tổng tiền thưởng các giải nhỏ đạt giá trị lên đến 4.59 Triệu USD.

Bảng thống kê chi tiết các tấm vé trúng thưởng của xổ số Mega Millions trong phiên quay thưởng ngày 11/08/2023 (Giờ Hoa Kỳ):

Kết quả Số vé trúng thường Giải thưởng thường Số vé trúng Megaplier Giải thưởng Megaplier Tổng tiền trao thưởng
O O O O O | O 0 36,000,000 USD X X 0 USD
O O O O O 1 1,000,000 USD 0 3,000,000 USD 1,000,000 USD
O O O O | O 19 10,000 USD 5 30,000 USD 340,000 USD
O O O O 276 500 USD 88 1,500 USD 270,000 USD
O O O | O 812 200 USD 269 600 USD 323,800 USD
O O O 19,488 10 USD 6,318 30 USD 384,420 USD
O O | O 16,245 10 USD 5,400 30 USD 324,450 USD
O | O 115,380 4 USD 37,715 12 USD 914,100 USD
| O 263,677 2 USD 84,329 6 USD 1,033,328 USD

Kết Quả Xổ Số Mega Millions

Phiên quay thưởng kế tiếp của xổ số Mega Millions sẽ diễn ra vào ngày 15/08/2023 (Giờ Hoa Kỳ) với giải thưởng Jackpot độc đắc trị giá 36 Triệu Đô-la Mỹ tương đương hơn 900 Tỷ VNĐ.

Bình Luận

bình luận