Kết Quả Xổ Số Mega Millions Mới Nhất ngày 09/04/2024: Jackpot Tăng Lên Mốc 120 Triệu USD

Tấm vé may mắn trúng giải Jackpot của Xổ số Mega Millions vẫn chưa tìm thấy chủ trong phiên quay thưởng ngày 09/04/2024 (Giờ Hoa Kỳ). Giá trị Jackpot ước tính của xổ số Mega Millions tiếp tục tăng lên mốc 120 Triệu Đô-la Mỹ tương đương hơn 3000 Tỷ VNĐ.

Kết Quả Xổ Số Mega Millions

Cụ thể theo thông tin chính thức từ xổ số Mega Millions, phiên quay thưởng ngày 10/04/2024 vẫn chưa tìm ra người trúng giải Jackpot với các số 34, 43, 51, 52, 69 xuất hiện trên các bóng màu trắng và số 25 xuất hiện trên bóng màu vàng.

Mặc dù chưa tìm được chủ nhân may mắn trúng giải Jackpot, nhưng phiên quay thưởng đã ghi nhận có tới 646,431 tấm vé trúng thưởng các giải nhỏ hơn, có 2 tấm vé may mắn trúng được 5 bóng màu trắng với giá trị tiền thưởng cho mỗi giải trị giá 1,000,000 USD; Tổng tiền thưởng các giải nhỏ đạt giá trị lên đến 6.05 Triệu USD.

Bảng thống kê chi tiết các tấm vé trúng thưởng của xổ số Mega Millions trong phiên quay thưởng ngày 09/04/2024 (Giờ Hoa Kỳ):

Kết quả Số vé trúng thường Giải thưởng thường Số vé trúng Megaplier Giải thưởng Megaplier Tổng tiền trao thưởng
O O O O O | O 0 120,000,000 USD X X 0 USD
O O O O O 2 1,000,000 USD 0 4,000,000 USD 2,000,000 USD
O O O O | O 5 10,000 USD 3 40,000 USD 170,000 USD
O O O O 277 500 USD 68 2,000 USD 274,500 USD
O O O | O 794 200 USD 217 800 USD 332,400 USD
O O O 18,901 10 USD 5,202 40 USD 397,090 USD
O O | O 15,882 10 USD 4,439 40 USD 336,380 USD
O | O 127,660 4 USD 35,716 16 USD 1,082,096 USD
| O 340,343 2 USD 96,922 8 USD 1,456,062 USD

Kết Quả Xổ Số Mega Millions

Phiên quay thưởng kế tiếp của xổ số Mega Millions sẽ diễn ra vào ngày 12/04/2024 (Giờ Hoa Kỳ) với giải thưởng Jackpot độc đắc trị giá 120 Triệu Đô-la Mỹ tương đương hơn 3000 Tỷ VNĐ.

Bình Luận

bình luận