Kết Quả Xổ Số Mega Millions Mới Nhất ngày 07/06/2024: Jackpot Tăng Lên Mốc 30 Triệu USD

Tấm vé may mắn trúng giải Jackpot của Xổ số Mega Millions vẫn chưa tìm thấy chủ trong phiên quay thưởng ngày 07/06/2024 (Giờ Hoa Kỳ). Giá trị Jackpot ước tính của xổ số Mega Millions tiếp tục tăng lên mốc 30 Triệu Đô-la Mỹ tương đương hơn 750 Tỷ VNĐ.

Kết Quả Xổ Số Mega Millions

Cụ thể theo thông tin chính thức từ xổ số Mega Millions, phiên quay thưởng ngày 08/06/2024 vẫn chưa tìm ra người trúng giải Jackpot với các số 3, 5, 12, 22, 66 xuất hiện trên các bóng màu trắng và số 7 xuất hiện trên bóng màu vàng.

Mặc dù chưa tìm được chủ nhân may mắn trúng giải Jackpot, nhưng phiên quay thưởng đã ghi nhận có tới 488,367 tấm vé trúng thưởng các giải nhỏ hơn, có 2 tấm vé may mắn trúng được 5 bóng màu trắng với giá trị tiền thưởng cho mỗi giải trị giá 1,000,000 USD; Tổng tiền thưởng các giải nhỏ đạt giá trị lên đến 6.39 Triệu USD.

Bảng thống kê chi tiết các tấm vé trúng thưởng của xổ số Mega Millions trong phiên quay thưởng ngày 07/06/2024 (Giờ Hoa Kỳ):

Kết quả Số vé trúng thường Giải thưởng thường Số vé trúng Megaplier Giải thưởng Megaplier Tổng tiền trao thưởng
O O O O O | O 0 30,000,000 USD X X 0 USD
O O O O O 2 1,000,000 USD 0 4,000,000 USD 2,000,000 USD
O O O O | O 32 10,000 USD 10 40,000 USD 720,000 USD
O O O O 344 500 USD 97 2,000 USD 366,000 USD
O O O | O 1,036 200 USD 339 800 USD 478,400 USD
O O O 18,308 10 USD 6,016 40 USD 423,720 USD
O O | O 17,653 10 USD 5,501 40 USD 396,570 USD
O | O 106,375 4 USD 34,250 16 USD 973,500 USD
| O 226,449 2 USD 71,955 8 USD 1,028,538 USD

Kết Quả Xổ Số Mega Millions

Phiên quay thưởng kế tiếp của xổ số Mega Millions sẽ diễn ra vào ngày 11/06/2024 (Giờ Hoa Kỳ) với giải thưởng Jackpot độc đắc trị giá 30 Triệu Đô-la Mỹ tương đương hơn 750 Tỷ VNĐ.

Bình Luận

bình luận