Kết Quả Xổ Số Mega Millions Mới Nhất ngày 03/11/2023: Jackpot Tăng Lên Mốc 196 Triệu USD

Tấm vé may mắn trúng giải Jackpot của Xổ số Mega Millions vẫn chưa tìm thấy chủ trong phiên quay thưởng ngày 03/11/2023 (Giờ Hoa Kỳ). Giá trị Jackpot ước tính của xổ số Mega Millions tiếp tục tăng lên mốc 196 Triệu Đô-la Mỹ tương đương hơn 4900 Tỷ VNĐ.

Kết Quả Xổ Số Mega Millions

Cụ thể theo thông tin chính thức từ xổ số Mega Millions, phiên quay thưởng ngày 04/11/2023 vẫn chưa tìm ra người trúng giải Jackpot với các số 15, 32, 38, 47, 65 xuất hiện trên các bóng màu trắng và số 12 xuất hiện trên bóng màu vàng.

Mặc dù chưa tìm được chủ nhân may mắn trúng giải Jackpot, nhưng phiên quay thưởng đã ghi nhận có tới 584,861 tấm vé trúng thưởng các giải nhỏ hơn, có 1 tấm vé may mắn trúng được 5 bóng màu trắng với giá trị tiền thưởng cho mỗi giải trị giá 1,000,000 USD; Tổng tiền thưởng các giải nhỏ đạt giá trị lên đến 4.62 Triệu USD.

Bảng thống kê chi tiết các tấm vé trúng thưởng của xổ số Mega Millions trong phiên quay thưởng ngày 03/11/2023 (Giờ Hoa Kỳ):

Kết quả Số vé trúng thường Giải thưởng thường Số vé trúng Megaplier Giải thưởng Megaplier Tổng tiền trao thưởng
O O O O O | O 0 196,000,000 USD X X 0 USD
O O O O O 1 1,000,000 USD 0 4,000,000 USD 1,000,000 USD
O O O O | O 10 10,000 USD 0 40,000 USD 100,000 USD
O O O O 253 500 USD 68 2,000 USD 262,500 USD
O O O | O 682 200 USD 200 800 USD 296,400 USD
O O O 15,985 10 USD 4,322 40 USD 332,730 USD
O O | O 14,520 10 USD 4,023 40 USD 306,120 USD
O | O 118,020 4 USD 33,612 16 USD 1,009,872 USD
| O 305,946 2 USD 87,219 8 USD 1,309,644 USD

Kết Quả Xổ Số Mega Millions

Phiên quay thưởng kế tiếp của xổ số Mega Millions sẽ diễn ra vào ngày 07/11/2023 (Giờ Hoa Kỳ) với giải thưởng Jackpot độc đắc trị giá 196 Triệu Đô-la Mỹ tương đương hơn 4900 Tỷ VNĐ.

Bình Luận

bình luận