Kết Quả Xổ Số Mega Millions Mới Nhất ngày 02/04/2024: Jackpot Tăng Lên Mốc 67 Triệu USD

Tấm vé may mắn trúng giải Jackpot của Xổ số Mega Millions vẫn chưa tìm thấy chủ trong phiên quay thưởng ngày 02/04/2024 (Giờ Hoa Kỳ). Giá trị Jackpot ước tính của xổ số Mega Millions tiếp tục tăng lên mốc 67 Triệu Đô-la Mỹ tương đương hơn 1675 Tỷ VNĐ.

Kết Quả Xổ Số Mega Millions

Cụ thể theo thông tin chính thức từ xổ số Mega Millions, phiên quay thưởng ngày 03/04/2024 vẫn chưa tìm ra người trúng giải Jackpot với các số 10, 50, 56, 60, 66 xuất hiện trên các bóng màu trắng và số 19 xuất hiện trên bóng màu vàng.

Mặc dù chưa tìm được chủ nhân may mắn trúng giải Jackpot, nhưng phiên quay thưởng đã ghi nhận có tới 584,805 tấm vé trúng thưởng các giải nhỏ hơn, trong đó có 68 tấm vé may mắn trúng được 4 bóng màu trắng kết hợp tuỳ chọn Megaplier 3X và nhận được giải thưởng mỗi giải trị giá lên đến 30,000 USD, có 231 tấm vé may mắn trúng được 4 bóng màu trắng với giá trị tiền thưởng của mỗi giải là 10,000 USD. Phiên quay thưởng kỳ này không ghi nhận có tấm vé may mắn nào trúng được 5 bóng màu trắng. Tổng tiền thưởng các giải nhỏ đạt giá trị lên đến 3.18 Triệu USD.

Bảng thống kê chi tiết các tấm vé trúng thưởng của xổ số Mega Millions trong phiên quay thưởng ngày 02/04/2024 (Giờ Hoa Kỳ):

Kết quả Số vé trúng thường Giải thưởng thường Số vé trúng Megaplier Giải thưởng Megaplier Tổng tiền trao thưởng
O O O O O | O 0 67,000,000 USD X X 0 USD
O O O O O 0 1,000,000 USD 0 3,000,000 USD 0 USD
O O O O | O 9 10,000 USD 1 30,000 USD 120,000 USD
O O O O 231 500 USD 68 1,500 USD 217,500 USD
O O O | O 642 200 USD 187 600 USD 240,600 USD
O O O 16,752 10 USD 4,717 30 USD 309,030 USD
O O | O 14,861 10 USD 4,201 30 USD 274,640 USD
O | O 119,139 4 USD 34,060 12 USD 885,276 USD
| O 302,902 2 USD 87,035 6 USD 1,128,014 USD

Kết Quả Xổ Số Mega Millions

Phiên quay thưởng kế tiếp của xổ số Mega Millions sẽ diễn ra vào ngày 05/04/2024 (Giờ Hoa Kỳ) với giải thưởng Jackpot độc đắc trị giá 67 Triệu Đô-la Mỹ tương đương hơn 1675 Tỷ VNĐ.

Bình Luận

bình luận