Kết Quả Mega Millions Mới Nhất ngày 27/02/2024: Jackpot Chinh Phục Mốc Khủng 607 Triệu USD

Tấm vé may mắn trúng giải Jackpot của Xổ số Mega Millions vẫn chưa tìm thấy chủ trong phiên quay thưởng ngày 27/02/2024 (Giờ Hoa Kỳ). Giá trị Jackpot ước tính của xổ số Mega Millions tiếp tục tăng lên mốc 607 Triệu Đô-la Mỹ tương đương hơn 15175 Tỷ VNĐ.

Kết Quả Xổ Số Mega Millions

Cụ thể theo thông tin chính thức từ xổ số Mega Millions, phiên quay thưởng ngày 28/02/2024 vẫn chưa tìm ra người trúng giải Jackpot với các số 6, 18, 26, 27, 49 xuất hiện trên các bóng màu trắng và số 4 xuất hiện trên bóng màu vàng.

Mặc dù chưa tìm được chủ nhân may mắn trúng giải Jackpot, nhưng phiên quay thưởng đã ghi nhận có tới 1,017,837 tấm vé trúng thưởng các giải nhỏ hơn, có 1 tấm vé may mắn trúng được 5 bóng màu trắng với giá trị tiền thưởng cho mỗi giải trị giá 1,000,000 USD; Tổng tiền thưởng các giải nhỏ đạt giá trị lên đến 6.99 Triệu USD.

Bảng thống kê chi tiết các tấm vé trúng thưởng của xổ số Mega Millions trong phiên quay thưởng ngày 27/02/2024 (Giờ Hoa Kỳ):

Kết quả Số vé trúng thường Giải thưởng thường Số vé trúng Megaplier Giải thưởng Megaplier Tổng tiền trao thưởng
O O O O O | O 0 607,000,000 USD X X 0 USD
O O O O O 1 1,000,000 USD 0 3,000,000 USD 1,000,000 USD
O O O O | O 21 10,000 USD 6 30,000 USD 390,000 USD
O O O O 518 500 USD 148 1,500 USD 481,000 USD
O O O | O 1,566 200 USD 415 600 USD 562,200 USD
O O O 35,088 10 USD 8,877 30 USD 617,190 USD
O O | O 30,319 10 USD 7,839 30 USD 538,360 USD
O | O 222,707 4 USD 56,127 12 USD 1,564,352 USD
| O 522,546 2 USD 131,659 6 USD 1,835,046 USD

Đây là giải Jackpot có giá trị tiền thưởng xếp hạng thứ 8 trong lịch sử xổ số Mega Millions và xếp thứ 20 trong lịch sử xổ số của nước Mỹ.

Kết Quả Xổ Số Mega Millions

Phiên quay thưởng kế tiếp của xổ số Mega Millions sẽ diễn ra vào ngày 01/03/2024 (Giờ Hoa Kỳ) với giải thưởng Jackpot độc đắc trị giá 607 Triệu Đô-la Mỹ tương đương hơn 15175 Tỷ VNĐ.

Bình Luận

bình luận