Kết Quả Mega Millions Mới Nhất ngày 24/05/2024: Jackpot Chinh Phục Mốc Khủng 489 Triệu USD

Tấm vé may mắn trúng giải Jackpot của Xổ số Mega Millions vẫn chưa tìm thấy chủ trong phiên quay thưởng ngày 24/05/2024 (Giờ Hoa Kỳ). Giá trị Jackpot ước tính của xổ số Mega Millions tiếp tục tăng lên mốc 489 Triệu Đô-la Mỹ tương đương hơn 12225 Tỷ VNĐ.

Kết Quả Xổ Số Mega Millions

Cụ thể theo thông tin chính thức từ xổ số Mega Millions, phiên quay thưởng ngày 25/05/2024 vẫn chưa tìm ra người trúng giải Jackpot với các số 46, 54, 56, 67, 70 xuất hiện trên các bóng màu trắng và số 16 xuất hiện trên bóng màu vàng.

Mặc dù chưa tìm được chủ nhân may mắn trúng giải Jackpot, nhưng phiên quay thưởng đã ghi nhận có tới 769,493 tấm vé trúng thưởng các giải nhỏ hơn, trong đó có 1 tấm vé may mắn trúng được 5 bóng màu trắng kết hợp tuỳ chọn Megaplier 3X và nhận được giải thưởng mỗi giải trị giá lên đến 3,000,000 USD, có 1 tấm vé may mắn trúng được 5 bóng màu trắng với giá trị tiền thưởng cho mỗi giải trị giá 1,000,000 USD; Tổng tiền thưởng các giải nhỏ đạt giá trị lên đến 8.14 Triệu USD.

Bảng thống kê chi tiết các tấm vé trúng thưởng của xổ số Mega Millions trong phiên quay thưởng ngày 24/05/2024 (Giờ Hoa Kỳ):

Kết quả Số vé trúng thường Giải thưởng thường Số vé trúng Megaplier Giải thưởng Megaplier Tổng tiền trao thưởng
O O O O O | O 0 489,000,000 USD X X 0 USD
O O O O O 1 1,000,000 USD 1 3,000,000 USD 4,000,000 USD
O O O O | O 10 10,000 USD 3 30,000 USD 190,000 USD
O O O O 358 500 USD 99 1,500 USD 327,500 USD
O O O | O 876 200 USD 207 600 USD 299,400 USD
O O O 22,714 10 USD 5,890 30 USD 403,840 USD
O O | O 20,044 10 USD 5,076 30 USD 352,720 USD
O | O 157,659 4 USD 40,103 12 USD 1,111,872 USD
| O 409,856 2 USD 106,596 6 USD 1,459,288 USD

Kết Quả Xổ Số Mega Millions

Phiên quay thưởng kế tiếp của xổ số Mega Millions sẽ diễn ra vào ngày 28/05/2024 (Giờ Hoa Kỳ) với giải thưởng Jackpot độc đắc trị giá 489 Triệu Đô-la Mỹ tương đương hơn 12225 Tỷ VNĐ.

Bình Luận

bình luận