Kết Quả Mega Millions Mới Nhất ngày 23/06/2023: Jackpot Tiến Lên Mốc 343 Triệu Đô-la

Tấm vé may mắn trúng giải Jackpot của Xổ số Mega Millions vẫn chưa tìm thấy chủ trong phiên quay thưởng ngày 23/06/2023 (Giờ Hoa Kỳ). Giá trị Jackpot ước tính của xổ số Mega Millions tiếp tục tăng lên mốc 343 Triệu Đô-la Mỹ tương đương hơn 8575 Tỷ VNĐ.

Kết Quả Xổ Số Mega Millions

Cụ thể theo thông tin chính thức từ xổ số Mega Millions, phiên quay thưởng ngày 24/06/2023 vẫn chưa tìm ra người trúng giải Jackpot với các số 13, 62, 65, 67, 69 xuất hiện trên các bóng màu trắng và số 14 xuất hiện trên bóng màu vàng.

Mặc dù chưa tìm được chủ nhân may mắn trúng giải Jackpot, nhưng phiên quay thưởng đã ghi nhận có tới 656,529 tấm vé trúng thưởng các giải nhỏ hơn, có 1 tấm vé may mắn trúng được 5 bóng màu trắng với giá trị tiền thưởng cho mỗi giải trị giá 1,000,000 USD; Tổng tiền thưởng các giải nhỏ đạt giá trị lên đến 5.61 Triệu USD.

Bảng thống kê chi tiết các tấm vé trúng thưởng của xổ số Mega Millions trong phiên quay thưởng ngày 23/06/2023 (Giờ Hoa Kỳ):

Kết quả Số vé trúng thường Giải thưởng thường Số vé trúng Megaplier Giải thưởng Megaplier Tổng tiền trao thưởng
O O O O O | O 0 343,000,000 USD X X 0 USD
O O O O O 1 1,000,000 USD 0 5,000,000 USD 1,000,000 USD
O O O O | O 9 10,000 USD 4 50,000 USD 290,000 USD
O O O O 274 500 USD 79 2,500 USD 334,500 USD
O O O | O 788 200 USD 202 1,000 USD 359,600 USD
O O O 18,484 10 USD 4,708 50 USD 420,240 USD
O O | O 16,797 10 USD 4,201 50 USD 378,020 USD
O | O 133,571 4 USD 33,955 20 USD 1,213,384 USD
| O 352,015 2 USD 91,441 10 USD 1,618,440 USD

Kết Quả Xổ Số Mega Millions

Phiên quay thưởng kế tiếp của xổ số Mega Millions sẽ diễn ra vào ngày 27/06/2023 (Giờ Hoa Kỳ) với giải thưởng Jackpot độc đắc trị giá 343 Triệu Đô-la Mỹ tương đương hơn 8575 Tỷ VNĐ.

Bình Luận

bình luận