Kết Quả Mega Millions Mới Nhất ngày 14/03/2023: Jackpot Tiến Lên Mốc 254 Triệu Đô-la

Tấm vé may mắn trúng giải Jackpot của Xổ số Mega Millions vẫn chưa tìm thấy chủ trong phiên quay thưởng ngày 14/03/2023 (Giờ Hoa Kỳ). Giá trị Jackpot ước tính của xổ số Mega Millions tiếp tục tăng lên mốc 254 Triệu Đô-la Mỹ tương đương hơn 6350 Tỷ VNĐ.

Kết Quả Xổ Số Mega Millions

Cụ thể theo thông tin chính thức từ xổ số Mega Millions, phiên quay thưởng ngày 15/03/2023 vẫn chưa tìm ra người trúng giải Jackpot với các số 1, 7, 23, 38, 55 xuất hiện trên các bóng màu trắng và số 2 xuất hiện trên bóng màu vàng.

Mặc dù chưa tìm được chủ nhân may mắn trúng giải Jackpot, nhưng phiên quay thưởng đã ghi nhận có tới 651,907 tấm vé trúng thưởng các giải nhỏ hơn, có 3 tấm vé may mắn trúng được 5 bóng màu trắng với giá trị tiền thưởng cho mỗi giải trị giá 1,000,000 USD; Tổng tiền thưởng các giải nhỏ đạt giá trị lên đến 6.77 Triệu USD.

Bảng thống kê chi tiết các tấm vé trúng thưởng của xổ số Mega Millions trong phiên quay thưởng ngày 14/03/2023 (Giờ Hoa Kỳ):

Kết quả Số vé trúng thường Giải thưởng thường Số vé trúng Megaplier Giải thưởng Megaplier Tổng tiền trao thưởng
O O O O O | O 0 254,000,000 USD X X 0 USD
O O O O O 3 1,000,000 USD 0 3,000,000 USD 3,000,000 USD
O O O O | O 15 10,000 USD 2 30,000 USD 210,000 USD
O O O O 344 500 USD 86 1,500 USD 301,000 USD
O O O | O 879 200 USD 256 600 USD 329,400 USD
O O O 23,236 10 USD 6,074 30 USD 414,580 USD
O O | O 19,236 10 USD 4,912 30 USD 339,720 USD
O | O 143,511 4 USD 36,518 12 USD 1,012,260 USD
| O 333,402 2 USD 83,433 6 USD 1,167,402 USD

Kết Quả Xổ Số Mega Millions

Phiên quay thưởng kế tiếp của xổ số Mega Millions sẽ diễn ra vào ngày 17/03/2023 (Giờ Hoa Kỳ) với giải thưởng Jackpot độc đắc trị giá 254 Triệu Đô-la Mỹ tương đương hơn 6350 Tỷ VNĐ.

Bình Luận

bình luận