Kết Quả Mega Millions Mới Nhất ngày 07/07/2023: Jackpot Chinh Phục Mốc Khủng 500 Triệu USD

Tấm vé may mắn trúng giải Jackpot của Xổ số Mega Millions vẫn chưa tìm thấy chủ trong phiên quay thưởng ngày 07/07/2023 (Giờ Hoa Kỳ). Giá trị Jackpot ước tính của xổ số Mega Millions tiếp tục tăng lên mốc 500 Triệu Đô-la Mỹ tương đương hơn 12500 Tỷ VNĐ.

Kết Quả Xổ Số Mega Millions

Cụ thể theo thông tin chính thức từ xổ số Mega Millions, phiên quay thưởng ngày 08/07/2023 vẫn chưa tìm ra người trúng giải Jackpot với các số 8, 10, 17, 55, 66 xuất hiện trên các bóng màu trắng và số 3 xuất hiện trên bóng màu vàng.

Mặc dù chưa tìm được chủ nhân may mắn trúng giải Jackpot, nhưng phiên quay thưởng đã ghi nhận có tới 1,175,091 tấm vé trúng thưởng các giải nhỏ hơn, có 1 tấm vé may mắn trúng được 5 bóng màu trắng với giá trị tiền thưởng cho mỗi giải trị giá 1,000,000 USD; Tổng tiền thưởng các giải nhỏ đạt giá trị lên đến 7.71 Triệu USD.

Bảng thống kê chi tiết các tấm vé trúng thưởng của xổ số Mega Millions trong phiên quay thưởng ngày 07/07/2023 (Giờ Hoa Kỳ):

Kết quả Số vé trúng thường Giải thưởng thường Số vé trúng Megaplier Giải thưởng Megaplier Tổng tiền trao thưởng
O O O O O | O 0 500,000,000 USD X X 0 USD
O O O O O 1 1,000,000 USD 0 3,000,000 USD 1,000,000 USD
O O O O | O 25 10,000 USD 3 30,000 USD 340,000 USD
O O O O 535 500 USD 146 1,500 USD 486,500 USD
O O O | O 1,801 200 USD 507 600 USD 664,400 USD
O O O 38,048 10 USD 9,350 30 USD 660,980 USD
O O | O 34,912 10 USD 8,956 30 USD 617,800 USD
O | O 260,180 4 USD 65,411 12 USD 1,825,652 USD
| O 605,216 2 USD 150,000 6 USD 2,110,432 USD

Kết Quả Xổ Số Mega Millions

Phiên quay thưởng kế tiếp của xổ số Mega Millions sẽ diễn ra vào ngày 11/07/2023 (Giờ Hoa Kỳ) với giải thưởng Jackpot độc đắc trị giá 500 Triệu Đô-la Mỹ tương đương hơn 12500 Tỷ VNĐ.

Bình Luận

bình luận