Kết Quả Mega Millions Mới Nhất ngày 06/06/2023: Jackpot Tiến Lên Mốc 240 Triệu Đô-la

Tấm vé may mắn trúng giải Jackpot của Xổ số Mega Millions vẫn chưa tìm thấy chủ trong phiên quay thưởng ngày 06/06/2023 (Giờ Hoa Kỳ). Giá trị Jackpot ước tính của xổ số Mega Millions tiếp tục tăng lên mốc 240 Triệu Đô-la Mỹ tương đương hơn 6000 Tỷ VNĐ.

Kết Quả Xổ Số Mega Millions

Cụ thể theo thông tin chính thức từ xổ số Mega Millions, phiên quay thưởng ngày 07/06/2023 vẫn chưa tìm ra người trúng giải Jackpot với các số 6, 12, 23, 29, 57 xuất hiện trên các bóng màu trắng và số 4 xuất hiện trên bóng màu vàng.

Mặc dù chưa tìm được chủ nhân may mắn trúng giải Jackpot, nhưng phiên quay thưởng đã ghi nhận có tới 544,849 tấm vé trúng thưởng các giải nhỏ hơn, có 3 tấm vé may mắn trúng được 5 bóng màu trắng với giá trị tiền thưởng cho mỗi giải trị giá 1,000,000 USD; Tổng tiền thưởng các giải nhỏ đạt giá trị lên đến 6.01 Triệu USD.

Bảng thống kê chi tiết các tấm vé trúng thưởng của xổ số Mega Millions trong phiên quay thưởng ngày 06/06/2023 (Giờ Hoa Kỳ):

Kết quả Số vé trúng thường Giải thưởng thường Số vé trúng Megaplier Giải thưởng Megaplier Tổng tiền trao thưởng
O O O O O | O 0 240,000,000 USD X X 0 USD
O O O O O 3 1,000,000 USD 0 2,000,000 USD 3,000,000 USD
O O O O | O 12 10,000 USD 10 20,000 USD 320,000 USD
O O O O 357 500 USD 86 1,000 USD 264,500 USD
O O O | O 942 200 USD 264 400 USD 294,000 USD
O O O 20,098 10 USD 5,443 20 USD 309,840 USD
O O | O 16,907 10 USD 4,622 20 USD 261,510 USD
O | O 119,339 4 USD 31,721 8 USD 731,124 USD
| O 273,901 2 USD 71,144 4 USD 832,378 USD

Kết Quả Xổ Số Mega Millions

Phiên quay thưởng kế tiếp của xổ số Mega Millions sẽ diễn ra vào ngày 09/06/2023 (Giờ Hoa Kỳ) với giải thưởng Jackpot độc đắc trị giá 240 Triệu Đô-la Mỹ tương đương hơn 6000 Tỷ VNĐ.

Bình Luận

bình luận