Kết Quả Mega Millions Mới Nhất ngày 05/03/2024: Jackpot Chinh Phục Mốc Khủng 687 Triệu USD

Tấm vé may mắn trúng giải Jackpot của Xổ số Mega Millions vẫn chưa tìm thấy chủ trong phiên quay thưởng ngày 05/03/2024 (Giờ Hoa Kỳ). Giá trị Jackpot ước tính của xổ số Mega Millions tiếp tục tăng lên mốc 687 Triệu Đô-la Mỹ tương đương hơn 17175 Tỷ VNĐ.

Kết Quả Xổ Số Mega Millions

Cụ thể theo thông tin chính thức từ xổ số Mega Millions, phiên quay thưởng ngày 06/03/2024 vẫn chưa tìm ra người trúng giải Jackpot với các số 2, 49, 50, 61, 70 xuất hiện trên các bóng màu trắng và số 14 xuất hiện trên bóng màu vàng.

Mặc dù chưa tìm được chủ nhân may mắn trúng giải Jackpot, nhưng phiên quay thưởng đã ghi nhận có tới 1,174,495 tấm vé trúng thưởng các giải nhỏ hơn, có 2 tấm vé may mắn trúng được 5 bóng màu trắng với giá trị tiền thưởng cho mỗi giải trị giá 1,000,000 USD; Tổng tiền thưởng các giải nhỏ đạt giá trị lên đến 7.4 Triệu USD.

Bảng thống kê chi tiết các tấm vé trúng thưởng của xổ số Mega Millions trong phiên quay thưởng ngày 05/03/2024 (Giờ Hoa Kỳ):

Kết quả Số vé trúng thường Giải thưởng thường Số vé trúng Megaplier Giải thưởng Megaplier Tổng tiền trao thưởng
O O O O O | O 0 687,000,000 USD X X 0 USD
O O O O O 2 1,000,000 USD 0 2,000,000 USD 2,000,000 USD
O O O O | O 19 10,000 USD 4 20,000 USD 270,000 USD
O O O O 538 500 USD 125 1,000 USD 394,000 USD
O O O | O 1,444 200 USD 344 400 USD 426,400 USD
O O O 34,359 10 USD 8,164 20 USD 506,870 USD
O O | O 30,824 10 USD 7,252 20 USD 453,280 USD
O | O 246,791 4 USD 59,879 8 USD 1,466,196 USD
| O 629,488 2 USD 155,262 4 USD 1,880,024 USD

Đây là giải Jackpot có giá trị tiền thưởng xếp hạng thứ 6 trong lịch sử xổ số Mega Millions và xếp thứ 17 trong lịch sử xổ số của nước Mỹ.

Kết Quả Xổ Số Mega Millions

Phiên quay thưởng kế tiếp của xổ số Mega Millions sẽ diễn ra vào ngày 08/03/2024 (Giờ Hoa Kỳ) với giải thưởng Jackpot độc đắc trị giá 687 Triệu Đô-la Mỹ tương đương hơn 17175 Tỷ VNĐ.

Bình Luận

bình luận