Kết Quả Mega Millions Mới Nhất ngày 04/07/2023: Jackpot Chinh Phục Mốc Khủng 450 Triệu USD

Tấm vé may mắn trúng giải Jackpot của Xổ số Mega Millions vẫn chưa tìm thấy chủ trong phiên quay thưởng ngày 04/07/2023 (Giờ Hoa Kỳ). Giá trị Jackpot ước tính của xổ số Mega Millions tiếp tục tăng lên mốc 450 Triệu Đô-la Mỹ tương đương hơn 11250 Tỷ VNĐ.

Kết Quả Xổ Số Mega Millions

Cụ thể theo thông tin chính thức từ xổ số Mega Millions, phiên quay thưởng ngày 05/07/2023 vẫn chưa tìm ra người trúng giải Jackpot với các số 21, 33, 54, 61, 67 xuất hiện trên các bóng màu trắng và số 12 xuất hiện trên bóng màu vàng.

Mặc dù chưa tìm được chủ nhân may mắn trúng giải Jackpot, nhưng phiên quay thưởng đã ghi nhận có tới 815,245 tấm vé trúng thưởng các giải nhỏ hơn, trong đó có 1 tấm vé may mắn trúng được 5 bóng màu trắng kết hợp tuỳ chọn Megaplier 3X và nhận được giải thưởng mỗi giải trị giá lên đến 3,000,000 USD, có 1 tấm vé may mắn trúng được 5 bóng màu trắng với giá trị tiền thưởng cho mỗi giải trị giá 1,000,000 USD; Tổng tiền thưởng các giải nhỏ đạt giá trị lên đến 8.53 Triệu USD.

Bảng thống kê chi tiết các tấm vé trúng thưởng của xổ số Mega Millions trong phiên quay thưởng ngày 04/07/2023 (Giờ Hoa Kỳ):

Kết quả Số vé trúng thường Giải thưởng thường Số vé trúng Megaplier Giải thưởng Megaplier Tổng tiền trao thưởng
O O O O O | O 0 450,000,000 USD X X 0 USD
O O O O O 1 1,000,000 USD 1 3,000,000 USD 4,000,000 USD
O O O O | O 21 10,000 USD 6 30,000 USD 390,000 USD
O O O O 346 500 USD 84 1,500 USD 299,000 USD
O O O | O 980 200 USD 272 600 USD 359,200 USD
O O O 23,134 10 USD 5,651 30 USD 400,870 USD
O O | O 21,650 10 USD 5,150 30 USD 371,000 USD
O | O 171,236 4 USD 42,183 12 USD 1,191,140 USD
| O 436,156 2 USD 108,374 6 USD 1,522,556 USD

Kết Quả Xổ Số Mega Millions

Phiên quay thưởng kế tiếp của xổ số Mega Millions sẽ diễn ra vào ngày 07/07/2023 (Giờ Hoa Kỳ) với giải thưởng Jackpot độc đắc trị giá 450 Triệu Đô-la Mỹ tương đương hơn 11250 Tỷ VNĐ.

Bình Luận

bình luận