Kết Quả Mega Millions Mới Nhất ngày 03/05/2024: Jackpot Tiến Lên Mốc 306 Triệu Đô-la

Tấm vé may mắn trúng giải Jackpot của Xổ số Mega Millions vẫn chưa tìm thấy chủ trong phiên quay thưởng ngày 03/05/2024 (Giờ Hoa Kỳ). Giá trị Jackpot ước tính của xổ số Mega Millions tiếp tục tăng lên mốc 306 Triệu Đô-la Mỹ tương đương hơn 7650 Tỷ VNĐ.

Kết Quả Xổ Số Mega Millions

Cụ thể theo thông tin chính thức từ xổ số Mega Millions, phiên quay thưởng ngày 04/05/2024 vẫn chưa tìm ra người trúng giải Jackpot với các số 6, 13, 15, 53, 56 xuất hiện trên các bóng màu trắng và số 11 xuất hiện trên bóng màu vàng.

Mặc dù chưa tìm được chủ nhân may mắn trúng giải Jackpot, nhưng phiên quay thưởng đã ghi nhận có tới 743,464 tấm vé trúng thưởng các giải nhỏ hơn, có 1 tấm vé may mắn trúng được 5 bóng màu trắng với giá trị tiền thưởng cho mỗi giải trị giá 1,000,000 USD; Tổng tiền thưởng các giải nhỏ đạt giá trị lên đến 4.57 Triệu USD.

Bảng thống kê chi tiết các tấm vé trúng thưởng của xổ số Mega Millions trong phiên quay thưởng ngày 03/05/2024 (Giờ Hoa Kỳ):

Kết quả Số vé trúng thường Giải thưởng thường Số vé trúng Megaplier Giải thưởng Megaplier Tổng tiền trao thưởng
O O O O O | O 0 306,000,000 USD X X 0 USD
O O O O O 1 1,000,000 USD 0 2,000,000 USD 1,000,000 USD
O O O O | O 15 10,000 USD 5 20,000 USD 250,000 USD
O O O O 307 500 USD 77 1,000 USD 230,500 USD
O O O | O 870 200 USD 250 400 USD 274,000 USD
O O O 20,667 10 USD 5,616 20 USD 318,990 USD
O O | O 20,072 10 USD 5,747 20 USD 315,660 USD
O | O 157,285 4 USD 44,626 8 USD 986,148 USD
| O 379,016 2 USD 108,910 4 USD 1,193,672 USD

Kết Quả Xổ Số Mega Millions

Phiên quay thưởng kế tiếp của xổ số Mega Millions sẽ diễn ra vào ngày 07/05/2024 (Giờ Hoa Kỳ) với giải thưởng Jackpot độc đắc trị giá 306 Triệu Đô-la Mỹ tương đương hơn 7650 Tỷ VNĐ.

Bình Luận

bình luận